Entradas

DECRET 215/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana.

Leer más

DECRET 218/2020, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 62/2020, de 15 de maig, de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques, i de creació del seu registre.

Leer más

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021.

Leer más

LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic Valencia.

Leer más

LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020.

Leer más